Tachovský vodopád

29.11.2011 10:54

                                                                                                

                                              

Tachovský vodopád

Tachovský vodopád leží u Tachova, ale nikoliv na západě Čech, ale v srdci Českého ráje, ani ne kilometr od Trosek.  Je nejmladší  přírodní rezervací v Českém ráji,  existuje teprve od  roku 2004.  Je skoro nej- menší a také skoro nejlépe utajenou  chráněnou lokalitou. My však  Tachovský vodopád důvěrně známe. Je to místo, které svojí krásou přímo sousedí s našimi pozemky, na nichž se pasou ovečky.

Zajímavostí vodopádu, kromě toho,  že zde v létě téměř neteče voda,  je jeho schopnost archivace  udá- lostí.  Vzniká zde  totiž  travertin - pěnovec. Vysrážený uhličitan  vápenatý obaluje vše,  co do potůčku v průběhu času spadne:  větvičky, listy,  ulity plžů,  ale i  plechovky - zkrátka  přírodní archiv.  Tento malý kousek bezvýznamné divočiny je svět sám pro sebe.  Dosud není tím, čemu se v hantýrce cestovního ru- chu říká  turistická atraktivita. Toto místo je nutno navštívit na podzim, v podmračeném počasí.  To je ta pravá krása ! Ty skály, které odsedají  pomalinku neznatelně  kloužou do údolí ! Jsou zde malinké skalní průrvy, dokonce jeskyně !

Je zde skála velikosti nákladního auta,  která se chystá spadnout každým okamžikem, jen chvilinku poč- kat  a raději  pod ni nelézt ! Japonské  zahrady mechů a porosty porostnice, osladiče, šťavele a břečťanu  vytvářejí na skalních  stěnách nádherné  mikrosvěty, malé krajiny.  Při tomto bližším  pohledu najdeme i hnízdo sřízlíka ve skalní  dutince pod převisem. Můžeme zde obdivovat nádherně hladké mléčné bílé sin- trové povlaky  na kvádrových pískovcích nebo drobná  uhličitanová brčka obvyklejší  spíše v  krasových jeskyních ! Spatříme starý pokroucený habr, rostoucí celý život na skalní hraně nad propastí. Jeho kmen je uvnitř shnilý, žije napůl nebo napůl umírá ?

Ano, můžeme  se zde nádherně zahloubat a pak v ideálním  případě kvalitně  zmoknout, jak se to stalo i mně vloni v listopadu. 

 

    

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10