Koza kamerunská

/album/fotogalerie-koza/koza-roza-jpg/
/album/fotogalerie-koza/stadecko-na-mlsande-jpg/
/album/fotogalerie-koza/pf-2013-rok-plny-hojnosti-jpg/
/album/fotogalerie-koza/prvni-kuzle-2012-jpg/

                    

Vítejte na našich stránkách věnovaných chovu kamerunských koz.

V západní  anglofonní oblasti  Kamerunu,  kde jsou krásné lesy,  pastviny, jezera a řeky-místní komunity jsou vedeny králi, jejichž titul je dědičný a jsou vysoce uznáváni. Impozantní dřevěný palác je místo,kde žijí tito králové-fonové a jejich velká rodina a personál.  Palác Fundong je fascinující,  vypadá jak středo- věká stavba. Místní fon mluví přes tlumočníka. Fon z Bali má německé vzdělání, rád vám nabídne své vy- hlášené palmové víno. Fon z Bafut, Abumbi II vládne  nad ostatními fony v oblasti. Je ještě relativně mla- dý, ale má již 55 manželek,  jeho otec jich měl 152.  Mnoho zábavy s nimi a  jeho rodinou lze užít během dubnového obřadu sekání trávy,  kdy se z této trávy pak  opravuje střecha paláce.  Obvykle se při tomto obřadu velmi  hoduje a konzumuje množství palmového vína.  Vedeni úvahou, že takto zajímavá země v jejímž čele stojí takové osobnosti, si zaslouží i v naší české kotlině  náležitou propagaci, rozhodli jsme se pro založení malého chovného stáda kamerunských koz.

Naše stádo se skládá ze tří chovných koz a jednoho moc šikovného kozla Pišty Hufnágla. Kozy se jmenují Róza, Líza a Mája. Kamerunská koza je barevně a typově nejednotné a nenáročné plemeno. Nejčastěj- ší zbarvení  je černé,  černobílé, někdy  hnědé, žluté nebo  šedé.  Naše stádo je  zbarveno do funebrácké černé. Kozy i kozli  jsou rohatí s krátkýma ušima, plemeno je  odolné proti trypanosomě, což je parazitní onemocnění šířené mouchou tse-tse. Tato nemoc  však v našich končinách  zatím nehrozí, nicméně osob- ně znám několik lidí, o nichž se důvodně domnívám,  že spavou nemoc mají, protože jsou schopni usnout kdykoli a kdekoli. Typickou vlastností kamerunských koz je schopnost dobře lézt po stromech, na kterých se ve své domovině pasou. Živí se trávou, listy keřů a stromů. V našich podmínkách měly během léta možnost  okusovat větve hrušní, ale i mladých osik, jasanů a břízek. Kromě listí si však vydatně pochutnávaly i na spadaných hruškách a švestkách v našem ovocném sadu. Toto plemeno je ty- pické, charakterizované normálním vývojem trupu, avšak s abnormálně krátkými končetinami. Rozměry: délka těla 80-90 cm,  délka ocasu 10-12 cm,  výška v kohoutku 40-50 cm, hmotnost 25-30 kg. Kamerun- ské kozy se nedojí.  Samice je 150 až 170 dnů březí,  2x do roka.  Rodí většinou  1-3 mláďata vážící 1 až 2,5 kg. Koza se dožívá dle informace z wikipedie  věku maximálně 15 let, což dosud ověřit neumíme. Ko- zy obojího pohlaví  jsou vždy neagresivní, přátelské,  je možno k nim bez obav  pustit i malé děti. Valnou část krmné dávky uhradí pastvou.


Kozy jsou poměrně  náročné na  prostor, pokud nemají  velký výběh, mají tendence  utíkat,  což se nám stalo právě  nyní v zimě,  kdy se podplazily  pod spodním drátem  ohradníku, aby vyrazily k blízkému kr- melci, kde hodovaly – bohužel – na úkor lesní zvěře.  Když jsme toto zjistili, učinili jsme příslušná opatře- ní a kozy mají s  krmelcem po žížalkách.  Kozy mají  2x v roce kůzlata,  která veškeré mléko spotřebují. Kozy se celoročně chovají společně s kozlem,  koza ihned po odstavu kůzlat jde znovu do říje. Na krmení jsou tyto kozy poměrně nenáročné.  V zimě je základem krmné dávky seno,  je lepší začátkem zimy zkr- mit nejprve otavu a seno z první seče,  které obsahuje více vitamínů nechat až na předjaří, kdy je potře- ba vitamínů zvýšená. V zimě dostávají naše kozy  také jadrné krmivo,  a to zhruba 200 gramů na kozu a den. Lze podat mačkaný oves, ovesné vločky, ječný či ovesný šrot. To smícháme s okopaninami, my po- dáváme hrubě nakrouhanou krmnou řepu nebo cukrovkové řízky. Kamerunské kozy jsou značně otužilé, bez  problémů snesou i mrazy.  Přes léto jim stačí přístřešek,  kam se ukryjí před deštěm.  Přes zimu jim stačí i nezateplená stáj.  V našem případě si oblíbily  průmyslový fóliovník s hlubokou podestýlkou ze slá- my. Protože mají kozy přes zimu méně pohybu, je dobré zjara upravit paznehty, na což používáme kleš- tě zn. Felco. V případě poranění kopýtek, používáme bukový dehet.  Je dobré, aby kozy kamerunské žily ve stádu. Stačí i menší skupina koz. Samotné se cítí deprimované a není jim dobře. Našim kozám stateč- ně sekunduje stádo ovcí.


Kozy se nám za naši péči odměnily prvními kůzlátky. Mája porodila první kozičku a Róza má dva výstav- ní kozlíky. Jediná, která zatím zaostává, je koza Líza.  Nicméně věříme, že i tato black lady brzy přivede na svět svoje první kůzlátka. Porody byly zatím bezproblémové  a kůzlátkům jsem ošetřili pupeční pahýl alamicynem a očkovali jsme je Covexinem 10 proti klostridiím.
Pokud se ale stane, že kůzle uhyne, musíme zabránit zánětu vemene.  Koze je třeba podávat pár dní jen seno a vodu. Mléko neoddojujeme,  ale koze vtíráme do vemene mast Aphlegmin, která zabraňuje záně- tům.
Na závěr lze konstatovat, že jsou to  přizpůsobivá a obratná zvířata s tvrdou konstitucí, snadno zdolávají náročnější překážky.  Dosahují váhy 10 až 12 kg. Za příznivých podmínek  může mít kozička ještě v tom roce, kdy se narodila, vlastní kůzlata. Kůzlata se rodí matce po březnosti trvající 150 až 170 dnů a kůzla- ta se rodí v průběhu celého roku. Mléko kozy slouží pouze pro výživu kůzlat.
 

PÉČE O PAZNEHTY KOZ

PÉČE O PAZNEHTY KOZ

Pravidelná péče o paznehty je jak u koz, tak i u ovcí a skotu je jednou ze základních chovatelských

činností, která přímo ovlivňuje zdraví zvířat, ale také jejich užitkovost. Nepravidelná nebo zanedbaná

péče o paznehty u koz může vyústit v kulhavost, která je nejen pro zvíře velmi bolestivá (ošetřování

je povinností každého chovatele - při výrazném zanedbání lze toto počínání chovatele označit i za

týrání zvířete), ale výrazně mění i chování kozy. Kulhavá koza se snaží omezit jakýkoliv pohyb,

protože ten je spojen s výraznou bolestí a dochází k těmto jevům:

  • koza přestává našlapovat na bolestivou končetinu - snaží se jí odlehčit,
  • koza přestává našlapovat na chodidlovou část paznehtu,dochází k volbě alternativního pohybu
  • - kleknutí si a pohybu po zápěstí

Omezený pohyb výrazně ovlivňuje i příjem krmiva - ochota chodit je velmi nízká - koza jak na pas-

tvině, tak i ve volné stáji omezuje příjem krmiva - z toho vyplývají tyto problémy - metabolické

problémy, hubnutí, celkové zhoršení zdravotního stavu, kulhavost a snížený příjem krmiva

- snížení produkce mléka, nižší přírůstky hmotnosti, kulhavost a neochota chodit 

- horší projevy říje, tedy chovatel hůře detekuje říje, koza není schopná ani ochotná pářit se,

Kulhavost je tedy jedním z problémů, kterému musí chovatel předcházet. Při péči o paznehty ale platí

pravidlo přiměřenosti (pokud jsou paznehty neošetřované dlouhodobě, upravujte je postupně např. ve

14 denních intervalech po částech, tj. min. ve 2 až 3 ošetřeních). Jak neošetření, tak necitlivé a

neodborné masivní ošetření - ostříhání může vyústit v kulhání koz.

Péče o paznehty v bodech:

  • jak vypadá pazneht, resp. v jaké podobě by měl být je možné vidět např. u narozených kůzlat
  • kozám celoročeně ustájeným, chovaným v menším chlévě se paznehtí kontrolují a podle potřeby

ošetřují častěji, a to než kozy, které mají aktivní pohyb - výběh, pastvina.

Úprava paznehtu:

  • před samotným ošetřením paznehtu u kozy je vhodné ji fixovat 
  • co si vše připravit - rukavice, nůžky, pilník, případně nůž:
  •  pazneht řádně prohlédneme - otoky, bolestivá místa, tvar apod., kontroluje se

i mezipaznehtí a to jemným pootevřením, při prohlídce odstraňujeme kaménky, nečistoty,

zbytky zeminy, a to nejlépe nožíkem s tupou špičkou - např. příborový nůž,

poté ostraníme přerostlou rohovinu, nejdříve vnější stěnu paznehtu (viz obrázek) - stěna rohoviny

se při chůzi pod chodidovou část paznahtu podsouvá a roste směrem do středu, poté vnitřní,

přerostlá rohovina boční stěny i špičky se odstraňuje obvykle nůžkami na paznehty, opatrnost

je na místě, stejně jako pravidlo přiměřenosti, patková část paznehtu a další korektury paznehtu

se obvykle ošetřují nožíkem a odstraňujeme velmi tenké plátky rohoviny,  patka, stěna paznehtu

a chodidlová část by měla být v rovině - úhel paznehtu při stání kozy - 45 °,  koz se světlou stěnou

paznehtu - pokud při odstraňování rohoviny vidíte, že rohovina je slabě narůžovělá,

pak již přestaňte s úpravou!, jinak by došlo při dalším snesení rohoviny ke krvácení,

  • při poranění se používají desinfekční roztoky nebo sprej. My používáme Alamycin nebo bukový

dehet. Pozor na hnilobu paznehtu - zvířata kulhající je vhodné nechat prohlédnout veterinárním léka-

řem. U paznehtu je nutné jeho ošetření (nůžky, nůž), poté se uskuteční desinfekce rány a její ošetření

(veterinární přípravky, na hniloby se někdy používá i Chlumského roztok - na předpis je míchán v léká -

rně).

 

pazneht.jpg

 

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10