Zřícenina hradu Trosky

25.12.2011 18:40

                                                                                                

                                        

Hrad Trosky
Bizarní zřícenina  gotického hradu, založeného koncem  14. století pány z Vartenberka,  se stala hlavním symbolem celého České ráje.

Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích  učinilo z Trosek nedobytný hrad - dobýt se jej nepodařilo ani husitům. Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit  se nejen s bohatou historií hradu a jeho stavebním vývojem,  ale může také vystoupat na hradní věže Babu a Pannu. Obě věže skýtají je- dinečné výhledy na široké okolí.

Základ hradu tvoří  velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu.  Dva lávové sopouchy vyvřely z nitra  země v době  třetihor.  Následná eroze splavila  zakrývající hlínu,  písek a ostatní měkké horniny a obnažila tento útvar do dnešní podoby. Celek je světovou přírodní raritou. Založení hradu spa- dá až do pozdního středověku - přibližně mezi roky 1380 až 1390,  kdy majitel zdejšího panství  Čeněk z Vartenberka využil  přirozené obranné vlastnosti čedičových skal. Na hřebenu mezi oběma vrcholy zalo- žil vnitřní hrad s  obytnými paláci a na vrcholu obou  skal pak nechal vybudovat obranné, ale  zároveň o- bytné věže.  Na nižším, nazývaném  pro jeho  rozložitější  vzhled Baba,  stávala  šestiboká  dvoupatrová stavba, přístupná z paláce ze severní strany. Na vyšším a štíhlejším vrcholu nazývaném Panna stával pa- lác obdélníkový, původně třípatrový, v jehož prostoru byla prý i hradní kaple.

Výrazné výškové  uspořádání staveb ( relativní převýšení  Panny oproti prvnímu nádvoří cca 57 m, Baby cca 47 m ) umožnilo vybudovat systém obrany v nedostupnosti a dokonalém kruhovém přehledu vnitřní- ho hradu, jeho svahů i dalekého okolí. Vlastní paláce obývané pouze ve vrchních partiích poskytovaly ve spodních částech dostatečné  skladovací prostory pro uložení zásob na doby obléhání. Vodu poskytovala vlastní hradní  studna na prvním nádvoří, asi 30 metrů hluboká,  a na Panně  byly ve skále  vybudované důmyslné cisterny na dešťovou vodu. Pod hradem se údajně dále nacházejí rozsáhlá sklepení a v bludišti pískovcových skal a trhlin jeskynní prostory s jezírky, dnes nepřístupné, ústící patrně v jeskynním systé- mu zvaném Sklepy (skalní město Apolena nedaleko pod hradem).

Zakladatel hradu Čeněk  z Vartenberka  pocházel z  mocného rodu severočeských  Markvarticů,  jejichž majetek tehdy sahal od pohraničních hvozdů až po Jičín. Ke konci svého života se zadlužil (patrně i stav- bou hradu) tak, že roku 1394 musel své  panství Nový Bydžov a Trosky postoupit králi Václavu IV., své- mu největšímu věřiteli. Ten hrad po čtyřech letech prodává mocnému rodu Bergovců, který na Troskách hospodařil  až do roku 1455, kdy poslední z rodu Jan pansví prodal Janu Zajíci z Hasenburka, majiteli ne- daleké Kosti. V této době  byl hrad plně funkční, obýván a sloužil jako  mocná pevnost a nikdy nebyl vo- jensky dobyt. Ani roku 1424, kdy ho krátce obléhal Žižka,  ani r. 1428, kdy ke hradu po požáru věže Ba- by přitrhli Sirotci. Bergovci coby tvrdí katolíci v této obě pevně vládli celému okolí.

  

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10