Fejeton - Životní zkušenost

22.01.2012 12:35

                                                                                                

                                            

 

 

,, Pánové, napsat  ypsilon ve slově debyl,  je barbarství “ říká ústy  Petra Voka z Rožmberka herec  Miloš Kopecký. Situace je prostá. Poté, co se Petr Vok zamiluje do mladičké a okouzlující Kateřiny z Ludanic, ta vysloví jedinou,  ale zásadní podmínku,  aby mohli být manželé.  Tou podmínkou je totální rozpuštění do- sud plně funkčního okruhu milenek  tzv. fraucimoru pana Petra Voka.  Způsob, který Petr Vok zvolí je zá- roveň osobitý, originální a politicky odpovědný. Rozhodne se každou jednotlivou bývalou milenku provdat za muže,  kteří na jeho  panství působí  problémy a mohla by od nich  hrozit rebelie. Muž,  který však má doma ženu, která vyžaduje pozornost, peníze a odpovědné plnění  dalších manželských povinností, nemá na rebelii čas a sílu. V tomto případě tedy  středověká logika zůstává v platnosti i v době 21. století. Mezi vybranými ženichy jsou  i dva pekaři, kteří pečou  chléb s „ nádivkou “,  kterou tvoří rukopisy  s pamflety proti císaři Rudolfu II habsburskému.

„ Odpusťte, milosti, jsme jen  samoukové a nevíme,  jaké písmeno se ve  slově debyl píše,“ odpovídá je- den z pekařů.., na což Petr Vok omluvně pokyvuje, zatímco  mu po boku stojí  dvě bývalé milenky, které si zálibně prohlížejí oba muže pekařského cechu.

Já však musím  po vlastní zkušenosti konstatovat,  že tímto slovem lze obecně  označit jakoukoli bytost a to bez ohledu na její pohlaví i momentálně aktuální století. Může to tedy být jak muž tak i žena a nezáleží na postavení, vzdělání ani politické, sociální či sexuální orientaci.

A na ypsilonu v tomto případě skutečně záleží ! Dokonce si myslím, že užití „i“ nebo „y“ může více vystih- nout danou skutečnost. Dám příklad :

Kdyby se například  napsalo …. Má vykotlané zubi.  Tak je z tohoto zcela zřejmé,  že ty  zubi jsou už plné děr, že jejich vzhledu  nepomůže ani zubní pasta proti parodontóze ani ústní voda ani bělení a že praktic- ky nemá smysl  ztrácet čas u dentisty .., protože člověk, který má jen zubi  se už těžko bude  na někoho zubit.

Minulý týden jsem měl  rozhovor s jistou nejmenovanou  inženýrkou  ze západních Čech,  s níž jsem řešil detaily vypracování  soupisu provedených prací za měsíc září na stavbě,  kde byla pověřena  funkcí tech- nického a finančního dozoru.  Soupis obsahoval  20 položek.  Soupis měla ke  kontrole cca  týden, teprve poté se sama ozvala. Někomu to zkrátka trvá déle, než si vše zkontroluje.

Hned v úvodu našeho telefonátu mi sdělila, že je všechno špatně !!!

Zalapal jsem po dechu, protože jsem si žádné chyby nebyl vědom, ale jeden nikdy neví …?

„ Pane kolego,  je třeba  si uvědomit,  že máte zásadní  rozdíly v dohodnuté  ceně stanovené smlouvou a rozpočtem, z nějž tvoříte Váš soupis provedených prací.. Dala jsem si tu práci, abych Vám to spočítala. A víte kolik tento rozdíl činí ? “

„ Ne netuším…Opravdu nevím? “ odpověděl jsem zdrceně.

„Tak já vám pomohu : tento rozdíl činí 7 haléřů..“ dodala vítezoslavně.

„ Opravdu ? “ Předstíral jsem zděšení !!

„ Mohlo to vzniknout při zaokrouhlování,“ namítl jsem.

„ Mně je jedno, kde to vzniklo..Mně , pánové, s tím vaším zaokrouhlováním jen tak nedoběhnete ! “ poznamenala..

„ Dále je pro mne zcela neakceptovatelné to, že v soupisu provedených prací uvádíte ve sloupci množství toto množství na čtyři desetinná místa, zatímco v rozpočtu máte množství uvedeno pouze na tři desetinná místa.“

„ Ale paní inženýrko,  to poslední desetinné místo  v množství u jednotlivých  položek je vždy nula,  takže se Vám množství ani cena reálně nikde nenavyšují. “

„ To mne nezajímá. Já řeším jen počet míst za desetinnou čárkou.. a ten počet tedy, pane kolego, oprav- du v pořádku nemáte ! “

„ A v neposlední míře Vám musím vytknout,  že jste neprovedli odpočet  přesunu hmot u dílčí části neulo- žených stavebních odpadů. “

„ Já vím, ale bavíme se  o pár kilech, “ zaprotestoval jsem… “ myslel jsem,  že je to natolik zanedbatelná částka v celkovém objemu  6 milionů celkové ceny za dokončené  dílo pro Pozemkový fond ČR, že to ne- budeme řešit. “

„ Naprosto nesouhlasím a trvám na odpočtu. “

Následně jsem odečetl  216 Kč za  neuskutečněný přesun  hmot z celkové  ceny 6 000 000,- Kč a  upravil jsem kolonku množství na tři  desetinná místa za desetinnou čárkou.. haléře jsem neřešil… Poté jsem vše znovu odeslal do západních Čech..

Za týden mi přišla odpověď :

Konečnou fakturaci s touto aktualizací je možné předložit k potvrzení. Malé drobnosti by bylo ještě možné dopracovat ( zaokrouhlování ), ale jsou již nepodstatné.  Rozpočtový program Build power není tak doko- nalý, aby ten kdo běžně nedělá rozpočty věděl všechny vazby.

Jsem prostě pi/yitomec..

 

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10