Fejeton - Šedá

22.01.2012 12:34

                                                                                                

                                                          

Malý fejeton o významu odstínů barev ( dopis p. Mackovi )

Nebuďte smutný,
 
zoufalí lidé dělají  obvykle různé nepředvídatelné ptákoviny.  Vaše zásluha o to, že stavba v Křemencově 6 je opatřena nátěry, je neopominutelná..!! A i kdybyste již ve vašem budoucím životě  nenatřel ani metr čtvereční, pak buďte ujištěn, že to, co jste dokázal na této stavbě, už stačí, abyste skončil v natěračském nebi.
Ale abych Vám  alespoň trochu nastínil,  co se kolem barev na  této stavbě odehrálo,  popíšu Vám v krát- kosti průběh z úseku již  skončeného kontrolního dne,  který jsem absovoval v hospodě  u Švejka nachá- zející se v téže ulici naproti stavbě :
Diskuse, která se zde  vedla, trvala  cca 16 minut a  de facto  se jednalo o  monolog hl. architekta,  který nabyl dojmu, že není dostatečný kontrast odstínů šedé barvy aplikovaných na  dvorní fasádě starého do- mu a nové monolitické přístavbě - viz níže :
 
 
"Říkám Vám, že ta světle šedá na monolitu ( přístavba ) není dostatečně světlá !  Šedá je sice dost, ale v kontrastu s tou šedou na dvorní fasádě mi nepřijde dostatečně odlišná.  Jo, na uliční fasádě jsou všechny odstíny šedé pěkně vidět, ale ve dvoře mi přijde, že ta středně šedá je spíše světle šedá a světle šedá se podobá středně šedé. Co myslíte? Taky máte ten dojem ?"
" A toho jste si,  pane architekte  všiml  po 4 měsících,  když  jsme v sobotu  sundali lešení a už ho znovu stavět nebudeme? " zeptala se zástupkyně technického dozoru..
"No, máte pravdu, vlastně jsem si toho všiml právě díky tomu, že tam teď to nesmyslné lešení není. Když tam totiž bylo, tak jsem to neviděl tak ostře. Ale ta banální šedá mi vadí."
"Ale vždyť jste si ji sám navrhl"
" Samozřejmě, navrhl  jsem ji, protože se  mi šedá líbí.  Je to sympatická barva.  Je mnohem zajímavější než meruňková nebo lila. Šedá je trend budoucnosti.. Ryzí šedá patina je malý zázrak,“ rozohnil se gene- rální architekt.
" A co s tím budeme dělat?"
" To nevím, ale nelze zaměňovat středně šedou za světle šedou a naopak!"
"Ale zhotovitel  je nezaměnil,  naopak ctil již dříve  vyvzorkované odstíny a  může toto  doložit i dodacími listy od dodavatele materiálu a barev firmy Hasit "
" Pche,  dodacích listů už jsem viděl mraky,  ale kontrast šedých, dámy a pánové, není dostatečný ! Šedá musí být diskrétní, šedá musí být signálem originality, šedá je přirozený termopancíř pro UV záření… "
"Takže,co?"
"Co, co , no, nojo.."
" Tak navrhuji, aby stavba do příštího  kontrolního dne připravila na  3 kartonech nátěr třemi různými od- stíny šedé, které měly být na základě vyvzorkování použity"
" Stavba souhlasí, stavba sežene kartony, stavba Vám to natře!"
" Ale ten kontrast to nemá. Ne, kontrast měl být větší!"
"Ale pane architekte..."
" Já chci šedou,  která je skutečně šedá ! A odmítám, radikálně odmítám nějakou šedivou nebo přišedlou šedou, popelavou  nebo zinkovou modrošedou. Mně záleží  na tom, aby ty šedé  byly dostatečně výrazné šedé a zároveň měly správné odstíny. Na šedé mi záleží ! Chci šedou, která má šmrnc. Chci vyzrálý pro- jev šedé ! Jsem přece rocker!"
 
" Připravte kartony," šeptá zoufalý a prošedivělý  výrobní ředitel zhotovitele,  který je momentálně příto- men...
 
" Tak, půjdeme dál, co říkáte? " probouzí ostatní z letargie technický dozor investora
 
Našedlé obličeje účastníků kontrolního  dne se rozechvěle a děkovně obrací k osobě,  která pronesla tuto spásonosnou větu..
 

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10